2016. május 3., kedd

MÁJUS 3 - KÖZÉPSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI MEGOLDÁS II.

Íme a nemhivatalos középszintű matematika érettségi II. részének megoldása (teljes)


MÁJUS 3 - KÖZÉPSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI MEGOLDÁS I.

A nem hivatalos megoldásokat már megtalálhatjuk az eduline honlapján. Számomra kicsit nehezebb feladatok megoldásait osztom meg veletek. Bízok abban, hogy sikeres vizsgát tettem én is, és Ti is!

"Tanár szerint sem volt nehéz az idei feladatsor, és bár fokozatosan nehezedtek a feladatok, a könnyebbeknél lehetett időt nyerni."

Címkék: , , , , ,

MÁJUS 3 - MATEMATIKA ÉRETTSÉGI

Érettségi -Második nap


Izgulás mentesen érkeztem fél nyolckor az iskolába. 3/4 8-kor beengedtek a terembe, függvénytábla kiosztás, vonalzó-körző-szögmérő-toll-ceruza előkészítés után nyolckor megkaptuk az elő részt.


Könnyűnek ítéltem, gyors számolásokkal haladtam végig. Legkönnyebb volt szerintem a halmazos feladat, a 35 dkg szalámi kiszámolása, a számtani sorozat, a gráfos feladat, a függvény berajzolás (pedig idáig ez volt a gyengém) ill. a lottós telitalálat valószínűség. Kicsit többet gondolkodtam a sin x = 1 egyenletnél ill a 2^x=10 feladatnál lehet, hogy pontot veszítettem.


Összességében jó eredményre számítok.


Szünet nélkül folytatódott a II. résszel a feladatsor, lassan, de biztosan haladtam az egyenletnél, egyenlőtlenségnél igyekeztem minden megoldásrészletet leírni, kikötést, ellenőrzést. A trapézos feladatot közepesen nehéznek gondolom, azon kicsit időt is húztam ill. sokat gondolkodtam. A 166-17-18-as feladat közül a 17-est hagytam ki, ahol függvényes ABC háromszögről volt szó. 

A Zsófis gyertyaégetésnél a gúla-kocka minden fontos részletét kiírtam a függvénytáblából és viszonylag jól megoldottam.


Stabil kettesen túllépve, erős hármast érzek de bízok a négyesben.


Nektek hogy sikerült az idei középszintű matematikaérettségi?

Címkék: , , , , , , , , ,

2016. május 2., hétfő

MÁJUS 2 - MAGYAR ÉRETTSÉGI MEGOLDÁSAI II.

"Csoóri, Vörösmarty, Tamási és Illyés - közülük választhattak a vizsgázók a magyarérettségi második részében. A szaktanárok által készített, nem hivatalos megoldásokat itt találjátok."

(x)

Számomra az érvelés volt a legszimpatikusabb, elég könnyen feldolgozható volt az idézet, az érvelés szempontjait betartva, az idézethez kapcsolódóan, általam olvasott művekkel (Szabó M. Abigél, Kertész I. Sorstalanság, Kazinczy F. A cirkusz) könnyen megírhatónak gondolom. (4,5 oldal)

Lehetséges válaszelemek:

-A vizsgázó reflektálása, reagálása a megadott Csoóri Sándor idézetben elhangzottakra
-Csoóri Sándor véleménye szerint a kérdezés nem feltétlenül tudatlanságra, tájékozatlanságra utal, hanem éppen ellenkezőleg, a kérdést feltevő érdeklődő magatartását bizonyítja
-Ő maga egyetért a kérdezéssel
-A másoknak feltett kérdéseink pozitívumai: bízunk abban, akitől kérdezünk, számít nekünk a véleménye, sőt kölcsönös a bizalom, a megbecsülés a két fél részéről
-A kérdések további pozitívumai: összefogást eredményez, tanácskozások, közös megbeszélések, viták bontakozhatnak ki belőle
-Akit folyton kérdések gyötörnek, esetleges hiányérzet is kialakulhat benne, folytonos tudásszomj gyötri, örökös elégedetlenséget is szülhet
-A vizsgázó fejtse ki saját, önálló véleményét a kérdések pozitív vagy negatív voltáról
-Miért jó, ha kérdezünk, és miért jó, ha nem? 
-A kérdezés visz bennünket előre az életben, így gyarapítjuk tudásunkat, ismereteinket
-Ugyanakkor a mondás is igaz lehet: „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.” Nem minden esetben kell kérdezni
A vizsgázó saját véleménykifejtése mellett személyes tapasztalatait, konkrét élményeit megoszthatja a témával kapcsolatban
-A vizsgázó tartsa szem előtt, hogy a megállapításait minden esetben példákkal támassza alá

Irodalmi példákkal való alátámasztás:

-Az irodalmi példákat a vizsgázó szabadon választhatja, epikai, lírai, drámai alkotások közül egyaránt, nincs kor- és műfaji megkötés sem
-Az irodalmi példák beemelésénél ügyeljen arra, hogy ne csak a szerző, műcím szerepeljen a fogalmazásban, hanem indoklást is szerepeltessen, hogy a példa miért helytálló
-Természetesen a megadott irodalmi példákon kívül más megoldások is elfogadhatóak
-Antik görög mítoszok, pl. Istenek születése mítosz (az embereket érdekelték, izgatták az őket körülvevő dolgok, jelenségek, mivel azonban még észérvekkel nem tudták ezeket megmagyarázni, megszülettek a mítoszok)
-Dante: Isteni színjáték (a középkori embert nagyon érdekelte a túlvilági lét, a mű nem más, mint Dante képzeletbeli utazása a túlvilágon)
-Goethe: Faust (Faustot a mű során folyamatosan kérdések gyötrik, még a lelkét is képes eladni az ördögnek, csak hogy önmarcangoló kérdéseire választ kapjon)
-Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Filozófiai kérdésekre keresi a választ, legfőbb kérdése: mi a boldogság, elérhető-e a boldogság, érdemes-e küzdeni érte?)
-Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (felteszi a kérdést: Mi dolgunk a világon? Küzdeni)
-Madách Imre: Az ember tragédiája (Ádám a történelmi színekben az emberiség jövőjét kutatja, érdemes-e küzdeni érte? A mű végén Istenhez fordul, tőle vár választ)
-Babits Mihály: Esti kérdés (a világ állandó körforgásáról beszél, mi az értelme, célja?)
-József Attila utolsó vershármas (önmagának feltett, önkínzó, önmarcangoló kérdések, mit hibázott el az életben?)
-Radnóti Miklós költészete (felmerül a kérdés, milyen sors vár rá? Determinálódott a sorsa vagy ő maga tudja-e azt befolyásolni, irányítani?)

Címkék: , , , , , , , ,

Május 2 - MAGYAR ÉRETTSÉGI MEGOLDÁSAI

A szövegértés szövege így szólt:
A NEM HIVATALOS MEGOLDÁSOKAT ITT TEKINTHETITEK MEG:Címkék: , , , , , , , , , , , ,

MAGYAR ÉRETTSÉGI - MÁJUS 2! ...Az első nap

Személyes élmények,


A visszaszámlálásnak vége, elérkezett az érettségi első napja. A reggeli kis gyomorgörcs hamar elszállt, a magyartól sosem tartottam. 3/4 8-kor borítékosztás, minden oldalra név-felírás és nekieshettünk a 60 perces szövegértésnek.

Több, mint 77 ezer diáktársammal együtt kaptam meg az első feladatrészt, 

"Moravcsik Gyula: A papíruszok világából című könyvének egy részét kell értelmezniük a diákoknak a magyarérettségi első részében. A papíruszok világából című könyv az ókori szövegekről szól, Moravcsik a fennmaradásuk körülményeit vizsgálja benne az 1942-ben megjelent könyvben." (x)


(Érdekesség: Tavaly Grendel Lajos: A mondern magyar irodalom története egy szövegrészlete volt az első rész feladata.)

Számomra viszonylag egyszerű szöveg volt, hamar sikerült feldolgoznom, értelmeznem. A feladatoknál nem sorrendben haladtam, először törekedtem az 1-2 pontos feladatokra ahol csak pár szót ill. egy-két mondatot várt el a feladat. (Adj címet a bekezdéseknek, táblázatkitöltés (ennyire egyszerű feladatot....), idézet alapján kötni irodalmi vagy nem irodalmi műhöz stb.

A feladatokat nagyszerűnek találtam, időben végeztem, mindent kitöltöttem, szerintem eredményesen és sikerekben gazdagon.9 óra 3 perckor adtuk le a szövegértést, és 9:10-kor folytattuk a második résszel. A jól megszokott három feladat közül kellett egyet kiválasztani és megoldani.

Érvelésnél Csoóri Sándor Nomád naplójából kaptunk egy szövegrészletet. Én ezt választottam.
A művek értelmezésénél Tamási Áron Szerencsés Gyurka című novellája volt még ill. az összehasonlító elemzés: Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez és Illyés Gyula Bartók című alkotását kaptuk még.
Az érvelés az, ami nekem a legjobban megy, így remélhetőleg eredményes munkát írtam 4 és fél oldallal. Olvasott műhöz kapcsoltam Szabó Magda Abigél-jét, Kacinczy Ferenc A cirkusz c. novelláját ill. Kertész Imre Sorstalanság c. önéletrajzi regényét.
TI MELYIKET VÁLASZTOTTÁTOK? NEHÉZNEK V. KÖNNYŰNEK ÍTÉLTÉTEK A MAGYAR ÉRETTSÉGIT? 

Címkék: , , , , , ,

Ballagás 2012-2016

2012-2016

Belcsák AlexandraJegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet.

(Madách Imre)Címkék: , , , , , , ,